Vi erbjuder följande kurser inom konflikthantering

Konflikthantering - grunderna

Vad är en konflikt och när ska man ta tag i den? Hur undviker du att själv dras in i konflikten? Alla i arbetslivet kommer i kontakt med konflikter. Ibland är man själv part i konflikten, ibland förväntas man hjälpa till att lösa en konflikt. Och ingen konflikt är den andra lik – eller? I grund och botten är faktiskt orsakerna till och lösningen på konflikter ganska lika. Och nästan alla konflikter går att lösa på ett konstruktivt sätt. 

 

Kursen utgår från den forskning och erfarenhet som finns och hur det kan omsättas till praktik. Från teori och case vaskar vi fram konkreta metoder och handgripliga tips som fungerar i just din verksamhet.  

 

Efter kursen kommer du att ha en konkret och enkel modell för att steg för steg analysera och lösa upp konflikter. Du kommer ha en grundläggande förståelse för hur du kan förebygga konflikter i din organisation. Du kommer kunna förstå varför parterna i en konflikt gör som de gör, och du kommer veta vad du kan göra för att lösa konflikten – och vad du ska undvika för att inte förvärra den. 

Längd:

Halv- eller heldag

 

Innehåll:

I kursen går vi bland annat igenom följande. 

 • Vad är en konflikt och hur fungerar konflikter? 
 • Att förebygga konflikter 
 • Att förstå en konflikt som redan uppkommit 
 • Att hantera konflikter 

Konflikthantering - förebygga, hantera och bemästra

Konflikter finns överallt och kostnaderna i form av dåligt mående och produktionsbortfall kan bli nästan hur höga som helst. Men de flesta utbildningarna i konflikthantering börjar i fel ände och missar det viktigaste! Det bästa sättet att hantera konflikter är nämligen att se till att oenighet blir nånting konstruktivt istället för att växa till negativa konflikter.  

 

Den här kursen tar ett helhetsgrepp på konflikter. Utifrån forskning om samarbete och konflikter bygger vi upp en förståelse för hur konflikter kan förebyggas och, när de väl uppstår, hur de kan hanteras. Kursen varvar teori, praktiska checklistor och case.  

 

Efter kursen kommer du ha analyserat din verksamhet utifrån ett konfliktperspektiv. Du kommer ha ett åtgärdspaket anpassat för just din organisation för hur du kan minska risken för konflikter. Du kommer ha en gedigen kunskap om hur du kan analysera konflikter och sätta dem i ett sammanhang. Och du kommer ha en konkret metod för att lösa konflikter som uppstår.   

Längd:

Tre heldagar

 

Innehåll:

I kursen går vi bland annat igenom följande: 

 • Vad är en konflikt och är de alltid dåliga? 
 • Riskfaktorer för att konflikter ska uppstå och faktorer som minskar risken 
 • Vad man kan föra för att förebygga konflikter 
 • Hur konflikter fungerar och eskalerar 
 • Hur konflikter hanteras 

Toxiska personligheter

Ca 90 % av alla i arbetlivet har eller har haft en kollega som sprider dålig stämning, får andra att må dåligt, orsakar produktionsbortfall och sjukskrivningar –  en toxisk personlighet. Dessa personer kan orsak stor skada och är svåra att få bukt med. Det vanligaste är faktiskt att inte göra nåt alls och att det toxiska beteendet fortsätter år ut och år in. Tillslut börjar kollegor säga upp sig, kunder flyr och patienter börjar anmäla. Och forskningen visar att toxiska personligheter bara frodas där organisationen gör det möjligt. Men det finns faktiskt åtgärder som fungerar! 

 

Efter kursen kommer du ha redskap för att identifiera toxiskt beteende. Du kommer att ha analyserat om och hur din organisation gör toxiskt beteende möjligt. Du kommer lära dig hur toxiskt beteende kan förebyggas och hur toxiska personligheter kan hanteras. Du kommer ha utkastet till en handlingsplan för din organisation. 

Längd:

Heldag

 

Innehåll:

Kursen går bland annat igenom: 

 • Vad är en toxisk personlighet och hur upptäcker man den? 
 • Hur fungerar en toxisk personlighet? 
 • Hur organisationen gör det möjligt för personen att vara toxisk 
 • Hur hanterar man en toxisk personlighet?