Vi erbjuder följande kurser inom arbetsrätt

Arbetsrätt för ledare - grundkurs

Arbetslivet lagar och regler kan kännas snåriga. Att bryta mot dem kan få allvarliga konsekvenser och bli dyrt. Och lagar och regler är ofta så krångligt skrivna att de är svåra att förstå.  

 

Kursen utgår från svensk och europeisk lagstiftning. Vi använder case och praktiska exempel för att göra reglerna konkreta och lätta att förstå. Vi går också igenom kollektivavtalens betydelse. För den som önskar finns möjlighet att anpassa kursen efter ert specifika kollektivavtal.  

 

Efter kursen kommer du att ha grundläggande kunskap om de arbetsrättsliga regler du som chef eller ledare behöver känna till. Du kommer också ha en grundläggande kunskap om regler om arbetsmiljö. Du kommer att ha gjort en analys av din organisation ur ett arbetsrättsligt perspektiv.  

Längd:

Två heldagar

 

Innehåll:

 • Vilka regler gäller på arbetsplatsen? 
 • Anställning – hur den börjar och slutar 
 • Arbetsgivarens rättigheter och skyldighet 
 • Personalens rättigheter och skyldigheter 
 • Fackets rättigheter och skyldigheter 
 • Arbetsmiljö 
 • Sjukdom och ledighet 
 • Likabehandling, diskriminering och mångfald 

Anställdas misskötsel, åtgärder och uppsägning

Upprepad sen ankomst, vägrar utföra arbetsuppgifter, dålig attityd mot sina kollegor. Förr eller senare kommer vi i kontakt med personal som missköter sig och inte lever upp till arbetsplatsens regler och förväntningar. Vissa handlingar är så pass allvarliga att de kan leda till uppsägning. Hanteringen av en anställds misskötsel är en känslig process som kräver professionalism och noggrannhet. 

 

Kursen har en praktisk utgångpunkt men vi går även igenom vilka lagliga gränser som finns. Tillsammans pratar vi om hur man identifierar misskötsel och vilka åtgärder som kan bli aktuella. Vi kommer också att prata om hur man jobbar för att förebygga framtida misskötsel. Vi pratar om hur man på ett bra sätt hanterar eventuella uppsägningar kopplade till misskötsel. 

 

Efter kursens kommer du att ha fått verktyg för att identifiera misskötsel. Du kommer att ha upprättat ett förslag till handlingsplan för hur ni hanterar misskötsel inom er organisation. Du kommer ha grundläggande kunskap om juridiska gränser och vilka åtgärder som ger bäst effekt.   

Längd:

En till två heldagar

 

Innehåll:

 • Vad är misskötsel? 
 • Att hantera misskötsel – praktiska och juridiska åtgärder 
 • Att förebygga misskötsel 
 • Juridiska rättigheter och skyldigheter 

Förhandla med facket

Förhandlingar med facket har en central roll i den svenska modellen. Många frågor måste förhandlas med facket innan arbetsgivaren kan ta beslut. I vissa fall behöver fack och arbetsgivare vara överens, i andra har arbetsgivaren alltid sista ordet. En lyckad förhandling har två sidor: den formella med regler och krav, och den strategiska, hur man når fram till bästa resultat. 

 

I kursen går vi igenom både de regler som finns kring förhandling och strategier för att lyckas i förhandlingen. Stor tonvikt ligger på praktiska övningar och hur man gör för att både lyckas i den aktuella förhandlingen och samtidigt bygga en bra relation med facket för att kunna lyckas även i framtiden.  

 

Efter kursen kommer du veta när du måste initiera en förhandling med facket, och när facket har rätt att kräva förhandling. Du kommer ha gjort och en checklista för hur du kan förbereda dig inför en förhandling, strategier för hur du ska göra under själva förhalningen och en mall för att skriva förhandlingsprotokoll. 

Längd:

Heldag

 

Innehåll:

 • När ska man förhandla med facket? 
 • Olika typer av förhandlingar 
 • Tips för att lyckas i en förhandling 
 • Hur man skriver förhandlingsprotokoll