Vi har lång erfarenhet av att handleda och stötta olika grupper och individer i arbetslivet.

Vi har bred erfarenhet av att ge stöd och hjälp inom både offentlig och privat sektor. Vårt mål är att arbeta lösningsfokuserat med individens och organisationens inneboende möjligheter, vi anpassar insatsen efter dina behov. Vi ger handledning och utbildning direkt i styrelsen eller arbetsgruppen.

 

Vi utgår ifrån din situation och de problem eller behov du beskriver. Sedan resonerar vi oss fram till en lösning som du kan acceptera och som kan hjälpa dig till arbetsglädje, karriärutveckling och personlig tillfredsställelse. 

 

Handledning kan ske enskilt eller i grupp. Under handledningen får du hjälp att konkretisera och lösa ditt problem. Handledaren hjälper dig att förstå och lösa problemet. Alla beslut tar du/ni själva. Handledaren medverkar i processen men medverkar inte i själva beslutet. Beslutet ska vara ditt! 

Till privatpersoner erbjuder vi coachning, samtal, mentorskap och annat stöd i besvärliga situationer. Vi har samtal i Stockholm eller Jönköping på tider som passar dig. Coachning och mentorsamtal kan ske digitalt efter ett par fysiska träffar.

 

Samtalen kan ske enskilt, i par eller grupp vid fysiska träffar.

Aurora