Vi erbjuder forskningsbaserad utbildning för att du ska kunna lita på att det vi lär ut verkligen fungerar. Hos oss slipper du modeord och termer som ingen riktigt kan förklara. Vi är inte fastlåsta till en viss modell eller vad som är trendigt för stunden. Vi utgår från djup och bred kunskap och förklarar på ett enkelt sätt för att du ska få konkreta verktyg som är anpassade efter din verksamhet och dina behov. 

 

Vi börjar alltid med ett kostnadsfritt kartläggningssamtal för att ni ska få ut det ni verkligen behöver från våra utbildningar. Vi vet att det svåraste efter en utbildning är att komma igång med att jobba på ett nytt sätt. Därför lägger vi upp våra kurser så att förändringsarbetet börjar redan under kursen. Det gör att du som deltagare redan har tagit första steget och hjälper dig att fortsätta. 

Vi utbildar i ledarskap, konflikthantering och arbetsrätt.

Aurora

Ledarskap:

Att vara en bra ledare är inte en egenskap man föds med – det är ett praktiskt hantverk man kan lära sig!

 

Ta steget mot ett kunskapsbaserat och utvecklande ledarskap med någon av våra kurser.  Vi ger dig verktygen för att öka din självkännedom och göra dig till en bättre ledare. Under våra kurser kommer du att tillämpa det du lär dig på din organisation. Det betyder att du redan efter första dagen kommer att ha jobbat konkret med det som är relevant för dig.  

 

 

Våra kurser i ledarskap:

 

 • Ledarskap 1 – För dig som är ny eller vill ha en nystart 
 • Ledarskap 2 – Hur grupper och individer fungerar och utvecklas
 • Ledarskap 3 – Hantera misskötsel, konflikter och negativa besked
 • Svåra samtal – inte dåliga samtal
 • Lönerevision och lönesamtal
 • Kommunicera på lätt svenska

Konflikthantering:

På alla arbetsplatser uppstår konflikter. Att lära sig att hantera dessa på ett bra sätt gör att medarbetare och kollegor trivs bättre på jobbet.

Konflikter finns överallt och kostnaderna i form av dåligt mående och produktionsbortfall kan bli nästan hur höga som helst. Men de flesta utbildningarna i konflikthantering börjar i fel ände och missar det viktigaste!

Med vår samlade erfarenhet vill vi utbilda och ge verktyg för att du ska kunna lösa svåra situationer och konflikter på din arbetsplats eller i personalgrupper.

 

Våra kurser i konflikthantering:

 

 • Konflikthantering – grunderna
 • Konflikthantering – förebygga, hantera och bemästra
 • Toxiska personligheter

Arbetsrätt:

Arbetslivet lagar och regler kan kännas snåriga. Att bryta mot dem kan få allvarliga konsekvenser och bli dyrt. Lagar och regler är ofta så krångligt skrivna att de är svåra att förstå.  Vi kan rusta både företag och individer med den senaste kunskapen inom arbetsrättsliga frågor.

 

Vi fokuserar på praktisk tillämpning och ger verktygen för att navigera genom de komplexa frågorna inom arbetsrätten. Våra kurser täcker allt från anställningsavtal och arbetsmiljö till uppsägningar och kollektivavtal.

 

Våra kurser i arbetsrätt:

 

 • Arbetsrätt i praktiken
 • Anställdas misskötsel, åtgärder, uppsägning
 • Arbetsmiljö i praktiken

För att läsa mer om våra:

 

För att läsa mer om våra:

 

För att läsa mer om våra: