Vi erbjuder följande kurser inom ledarskap

Ledarskap 1 - För dig som är ny eller vill ha en nystart

Att vara en bra ledare är inte en egenskap man föds med – det är ett praktiskt hantverk man kan lära sig!

Ta steget mot ett kunskapsbaserat och utvecklande ledarskap. Kursen ger dig kunskaper om ledarskap och verktyg för att öka din självkännedom. Det gör att du kan bli en effektiv ledare som handlar avsiktligt och når dina mål.  

 

Kursen utgår från den senaste ledarskapsforskningen men är praktiskt inriktad. Genom case och reflektioner omvandlar vi teoretisk kunskap till praktisk kompetens som går att använda i vardagen. Under kursen kommer du att tillämpa det du lär dig på din organisation. Det betyder att du redan efter första dagen kommer att ha jobbat konkret med det som är relevant för dig.  

 

När du har gått kursen kommer du att känna till olika ledarskaps- och kommunikationsstilar och hur du kan växla mellan dessa för att nå dina mål. Du kommer ha grundläggande kunskap om arbetsrätt, arbetsmiljö och stresshantering. Du kommer ha verktyg för att reflektera över ditt ledarskap och för att utvecklas. Och bäst av allt: du kommer inte lämna oss med en lista på saker du vill börja med, utan saker du redan satt i gång.  

Längd:

Två heldagar 

 

Innehåll:

 • Ledarskaps- och kommunikationsstilar
 • Hur man utvecklar sitt ledarskap
 • Juridiska krav på chefen
 • Hantera krav, förväntningar och stress

Ledarskap 2 - Hur grupper och individer fungerar och utvecklas

Som ledare är målet att få teamet, enheten eller hela organisationen att presentera.  Framgångsrika ledare anpassar sin ledarstil efter vad situationen och gruppen behöver. För det behöver man kunna navigera i en komplex och föränderlig verklighet. Genom att förstå individer och grupper kan ledaren lägga grunden för utveckling.  

 

Kursen utgår från den senaste ledarskapsforskningen men är praktiskt inriktad. Genom case och reflektioner omvandlar vi teoretisk kunskap till praktisk kompetens som går att använda i vardagen. Under kursen kommer du att tillämpa det du lär dig på din egen organisation. Det betyder att du redan efter första dagen kommer att ha jobbat konkret med det som är relevant för dig.  

 

Efter kursen kommer du att känna till de viktigaste aspekterna av grupputveckling, personlighetsteori och prestation. Du kommer att ha en förståelse för hur du som ledare kan agera i olika situationer och vad din grupp behöver just nu. Du kommer att ha gjort en analys av din egen grupp, vilka områden som kan förbättras och hur du kan leda för att ge gruppen det den behöver för att höja sin prestation.  

Längd: 

Två heldagar

 

Innehåll:

Kursen är indelad i fyra block: 

 • Hur grupper och individer fungerar och hur man lär sig att analysera dem 
 • Vad kännetecknar högpresterande grupper? 
 • Hur man väljer ledarskapsstil efter sammanhanget 
 • Hur man hanterar konflikter och personer som underpresterar 

Ledarskap 3 - Hantera misskötsel, konflikter och negativa besked

Hur bra ledare du än är, och hur bra gruppen än presterar, kommer det komma svåra situationer. Konflikter är oundvikliga, misskötsel förekommer i princip överallt och förr eller senare behöver du lämna negativa besked. Att gå på magkänsla kan vara riskabelt och till och med göra en dålig situation värre. Lyckligtvis finns det beprövade sätt att inte bara hantera svåra situationer, utan även att vända dem till något positivt.  

 

Kursen utgår från Kursen utgår från den senaste ledarskapsforskningen och från arbetsrättsliga krav men är praktiskt inriktad. Genom case och reflektioner omvandlar vi teoretisk kunskap till praktisk kompetens som går att använda i vardagen. Under kursen kommer du att tillämpa det du lär dig på din egen organisation. Det betyder att du redan efter första dagen kommer att ha jobbat konkret med det som är relevant för dig.  

 

Efter kursen kommer du ha en övergripande kunskap om hur du kan hantera svåra situationer och vilka juridiska krav som finns på dig som ledare. Du kommer ha skapat en lathund för hur misskötsel hanteras i din grupp och malar för korrigerande samtal och skriftliga tillrättavisningar. Du kommer också att ha verktyg för att ge negativ feedback en konkret och enkel modell för att steg för steg analysera och lösa upp konflikter. 

Längd: 

Två heldagar

 

Innehåll:

 • Svåra samtal 
 • Anställdas misskötsel 
 • Konflikthantering 

Svåra samtal - inte dåliga samtal

Tillrättavisningar, uppsägning, negativa besked: vad som är ett svårt samtal varierar från person till person. I många yrken ingår det att ha svåra samtal, men det förväntas man själv kunna hantera. Svåra samtal kommer aldrig att vara den roliga delen av jobbet. Men även om man pratar om svåra saker kan själva samtalet vara bra.  

 

Kursen utgår från den forskning och erfarenhet som finns och hur det kan omsättas till praktik. Från teori och case vaskar vi fram konkreta metoder och handgripliga tips som fungerar i just din verksamhet.  

 

Efter kursen kommer du att ha en färdig strategi för hur du håller svåra samtal på ett bra sätt. Du kommer ha en metod för att formulera ditt mål med samtalet och hur du kan förbereda dig. Du kommer kunna förutse vad som kan hända under ett svårt samtal och hur du hanterar det.  

Längd: 

Heldag

 

Innehåll:

 • Vad är ett svårt samtal och varför är det så svårt?
 • Förstå och hantera dina och andras känslor
 • Samtal för att få eller ge information
 • Samtal för att förändra

 

Lönerevision och lönesamtal

Tycker du att det är svårt att sätta lön? Att hålla lönesamtal? Hjälper era lönekriterier er att belöna rätt beteende hos personalen? Tycker personalen att lönesättningen är rättvis? Lön är mer än bara betalning för utfört arbete. Genom att ta ett steg tillbaka och sätta verksamhetens löneprocess i ett sammanhang blir lönepolitiken ett styrmedel för att nå era mål bättre, samtidigt som medarbetarna blir mer nöjda och känner sig rättvist behandlade. 

 

I kursen utgår vi från en konkret modell för hur man kan bygga ett lönesystem som utgår från verksamhetens behov och upplevs som relevant och rättvist av medarbetarna. Vi går igenom hur man bedömer prestation och hur man kan översätta sin bedömning till kronor och ören.  

 

Efter kursen kommer du att veta hur ni kan använda lön som ett sätt att nå era mål, hur man formulerar tydliga lönekriterier och hur man sätter lön och genomför samtal på att strukturerat och transparent sätt. Du kommer ha kommit en bra bit på vägen i arbetet att formulera en lönepolicy och lönekriterier. Du kommer veta hur du ska hantera det där lönesamtalet som är extra jobbigt.  

Längd: 

Heldag

 

Innehåll:

 • Lön som styrmedel och hur personal ser på lönesättning
 • Att formulera lönekriterier
 • Att sätta lön efter prestation, inte efter känsla
 • Lönesamtalet – ett svårt samtal?

Kommunicera på lätt svenska

Har ni personal, kunder eller kanske patienter med annat modersmål än svenska? Eller som får stora mänger information och där ni vill förenkla era budskap? Att prata och skriva enkelt och innehållsrikt på samma gång, kan vara en utmaning även för den som är van att jobba med kommunikation på olika sätt. Men det finns enkla knep och tumregler att ta till för att kunna nå ut på ett mer lättillgängligt sätt. 

 

I kursen får du lära dig grundläggande teori, men fokus ligger på handgripliga tips och övningar som gör att du snabbt lär dig att skriva och tala enklare. Vi jobbar med exempel från olika branscher och du får gärna ta med dig egna exempel från din verksamhet. 

 

Efter kursen kommer du att kunna formulera dig på lätt svenska i tal och skrift. Du kommer ha en teoretisk förståelse för vad som gör en text lätt- respektive svårläst och du kommer ha enkla tumregler att följa. Du kommer både kunna formulera nya budskap och skriva om befintliga texter. Om du tar med dig texter till kursen kommer du att ha färdiga texter på lätt svenska med dig tillbaka.  

Längd: 

Heldag

 

Innehåll:

 • Att tänka utifrån vem som ska ta emot budskapet 
 • Att prioritera sitt budskap 
 • Att formulera sig i skrift 
 • Att formulera sig i tal